3. Prvá hádanka

Toto okno sa nachádza:

a) na budove určenej na demolíciu
b) v squate nemenovanej anarchistickej bunky
c) v triede materskej školy.

Učitelia určite uhádli. A vy, pán minister?