4. Tak ako???

Pán minister, toto ste napísali v úvode Pedagogicko-organizačných pokynov na rok 2015/2016:

„Sme radi, a je to dôležité, že aj tento rok si budú môcť pedagogickí aj odborní zamestnanci v rámci svojho profesijného rozvoja prehlbovať a rozširovať profesijné kompetencie prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov.“

V niektorých okresoch vaše nadšenie očividne nezdieľajú. Vzdelávania sa tu môže v tomto školskom roku zúčastniť z každej materskej školy najviac jeden pedagogický zamestnanec.