6. Mikuláša v školstve nehĺadaj

Stoja pred tabuľou a tárajú, odučia si pár hodín a idú domov, majú prázdniny – ak je učiteľstvo také úžasné, prečo sa doň muži nehrnú?

V tabuľke je podiel mužov učiteľov v jednotlivých druhoch škôl:

materské školy0,2 %
základné školy17,1 %
z tohona 1. stupni11,2 %
na 2. stupni21,7 %
základné umelecké školy33,7 %
gymnáziá25,8 %
stredné odborné školy28,8 %
konzervatóriá42,2 %
jazykové školy15,0 %
špeciálne školy15,4 %