7. História v praxi

Na tejto škole nie je problém so zážitkovým, autentickým vyučovaním dejepisu: „Chlapci, tu močili ešte vaši starí otcovia…“