10. Zdravý životný štýl

V jednej
škôlkárskej
riaditeľni
si potichu rastie pleseň.

A čo ju tak speňažiť
ako prírodné antibiotikum?

Možno by bolo na iné nutné opravy.