12. BRPŠ? Brigáda rodičov a priateľov školy

Starostlivý rodič venuje svoj čas deťom naplno. Ak má jeho dieťa v triede staré potrhané linoleum, položí dlažbu, ktorú škola síce zakúpila, ale na remeselníkov už nebolo. A tak si neskoro večer rodičia vyhrnuli rukávy…