15. Školník, upratovačka a ďalší neviditeľní v školstve

Opravár neopraviteľného, údržbár neudržateľného, mág havarijných stavov, čarodej spotreby vody a tepla… a ako vidno, i vlastného rodinného rozpočtu. Platový dekrét školníka po takmer tridsiatich rokoch v školstve.

Výplatná páska upratovačky po viac než dvadsiatich.

Kuchárka…

Nebúria sa.