17. Druhá hádanka

Načo slúžia tieto vedierka v škole?

a) na veľkonočnú oblievačku
b) na roznášku čestvého mlieka do tried v rámci mliečneho programu
c) na zachytávanie vody z deravej strechy.