18. Zveľaďujeme majetok

„Celkové náklady na projekt Národného futbalového štadióna by mali byť maximálne do 68 miliónov eur. Pôvodne sa hovorilo o 45 miliónoch eur, avšak táto suma sa týka iba samotnej výstavby.“ … ach, pardón, toto je roh gymnázia a ten text sa ho netýka. Alebo týka???