22. Hádanka – do tretice všetko dobré

Čo vidíme na obrázku?

a) umelecký artefakt predstavujúci stav slovenskej spoločnosti,

b) pozostatky Svätoplukových prútov objavené po viac ako tisícročí pri hĺbení hradných garáží v Bratislave,

c) stav rozvodov tepla, ktorého výsledkom je studená škola.