23. Strach

„Ticho! Nerozprávať!“ požadujú niektorí učitelia nielen od žiakov na hodine, ale aj od samých seba. V slovenskom školstve je hlavnou brzdiacou silou strach. Učitelia sa boja a nadriadení to umne využívajú: „Kritizuješ? Tak budúci rok nebudeš učiť triedu, kde máš dobré výsledky, nedostaneš triednictvo, nepovolíme ti vzdelávanie, projekt, a môže sa stať, že tu nebudeš vôbec…“ Kritika sa berie ako porušenie lojálnosti voči vlastnej škole. Kritik je označovaný ako záškodník – ten, kto kazí obraz školy na verejnosti a oberá ju tak o klientov – žiakov. Mnohí to rýchlo pochopia a mlčia. Je to tak pohodlnejšie pre všetkých – netreba na ničom pracovať, stačí o veciach mlčať.

Je to taký kolobeh strachu: na Slovensku sa žiaci ešte stále boja niektorých učiteľov, učitelia riaditeľov, riaditelia zriaďovateľov, …

Autori kalendára sú veľmi vďační všetkým tým, ktorí našli odvahu a pomohli nám svojimi príspevkami pri tvorbe tohto projektu. Nechceli sme ich vystaviť zbytočným nepríjemnostiam, preto pri príspevkoch nie je uvedený zdroj. Ak by však niekto chcel pomôcť uvedené neduhy riešiť, môže nás kontaktovať.

Náš kalendár má len 24 okienok. Problémov slovenského školstva je oveľa viac. Školstvo ovplyvňuje život nás všetkých. Je načase začať riešiť jeho problémy koncepčne.