Aktuálne

Milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby sme Vám poďakovali za to, že ste v uplynulých týždňoch spolu s nami vyjadrovali túžbu po zmenách v školstve.

Keď sme si povedali, že 5.11. zorganizujeme Zraz dlhých nosov na podporu požiadaviek Slovenskej komory učiteľov, obávali sme sa, že nás bude pred úradom vlády 50, no zišlo sa nás asi 400. Popri našej bratislavskej iniciatíve postupne začali vznikať iniciatívy v Považskej Bystrici, Žiline, Banskej Bystrici Nitre, Trnave a ďalších mestách. Bol to záväzok, ktorý nás primäl pripraviť ďalšie podujatie, Deň zdravia.

Do tejto akcie sa zapojilo 233 škôl z celého Slovenska. Už v koordinácii s iniciatívami sa uskutočnil Babysitting Day s účasťou vyše 500 škôl a 9 tisíc pedagogických zamestnancov. Po celom Slovensku sa spustili ďalšie aktivity, napríklad Adventný kalenár a listy pre ministra, aktivita Nebo-peklo, či Zraz prázdnych vreciek v Banskej Bystrici.

Práve vďaka Vašej podpore sme mohli rozvíriť verejnú debatu o školstve a zástupcovia našich iniciatív boli prizvaní do diskusie s pánom ministrom. Ešte dôležitejšie však je, že cítime od vás stále väčšie odhodlanie a odvahu otvorene pomenovať problémy okolo nás.

Uplynulý týždeň sme pracovali na skoordinovaní našich aktivít s inými iniciatívami a organizáciami z oblasti školstva. Tešíme sa čoraz širšej podpore doma, ba dokonca hlasom zo zahraničia. Je však potrebné pokračovať a snažiť sa ďalej o dosiahnutie cieľov, vyjadrených vo Výzve SKU.

Momentálne stojíme pred otázkou: „Ako ďalej?“. Mnohí z vás nám vyčítajú, že naše akcie sú príliš mierne. Pretože odpoveďou vlády zatiaľ nie sú činy, ale len ďalšie sľuby, v novom roku budeme od vás potrebovať ešte väčšiu odvahu a vôľu bojovať.

Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby sme Vám zaželali príjemné vianočné sviatky, v novom roku veľa zdravia a osobnej spokojnosti. A spoločne si želajme, aby, keď sa o rok budeme pozerať za našimi aktivitami, sme mohli povedať, že to malo zmysel.

Dovidenia v januári, priatelia.

Vaše učiteľské iniciatívy