Zvoľte svoju mestskú časť:

všetky
Strojárenská štvrť, Jelšové, Hliníky
Stred
Lány
Rozkvet
SNP, Zakvášov, Hliny
D.Moštenec, H.Moštenec, Zem.Kvašov
Milochov, Orlové, P.Podhradie, Šebešťanová, Podvažie, P.Teplá, Podmanín, Praznov
Strojárenská štvrť, Jelšové, Hliníky Stred Lány Rozkvet SNP, Zakvášov, Hliny D.Moštenec, H.Moštenec, Zem.Kvašov Milochov, Orlové, P.Podhradie, Šebešťanová, Podvažie, P.Teplá, Podmanín, Praznov
Hlasovanie
Výsledok

Katarína
Beranová

Katarína
Drevenáková

Ľubomír
Kubovič

Tibor
Macháč

František
Martaus

Rudolf
Karas

Stanislav
Kardoš

Juraj
Smatana

Terézia
Sárincová

Marta
Kavecká

Jozef
Keruľ

František
Matušík

Juraj
Pekár

Marcel
Péli

Jana
Varhaníková

Roman
Jaroš

Pavol
Jurčík

Vladimír
Karásek

Marián
Sopčák

Igor
Steiner

Ivan
Letko

Ján
Kunovský

Tibor
Fusko

Ján
Panák

Jozef
Sovík
Odpredaj zostávajúceho mestského podielu v POV BYTe. Mestský 20% podiel bol predaný za 650 000 eur. schválené
15.12.2011
zdržal sa za za za za zdržal sa za proti za za za neprítomný za za za za za za za za za za za za
Predĺženie zmluvy s MDS do roku 2019 bez verejnej súťaže. Pôvodná zmluva bola platná do roku 2014. schválené
11.10.2012
proti za za zdržal sa za zdržal sa za proti za za za za za za proti za proti neprítomný za za za zdržal sa za proti za
Návrh, aby primátor informoval na zastupiteľstve o svojich pracovných aktivitách mimo mesta. Návrh poslanca J. Smatanu. neschválené
11.10.2012
zdržal sa proti proti proti zdržal sa zdržal sa proti za zdržal sa zdržal sa zdržal sa za proti proti za zdržal sa zdržal sa neprítomný proti proti proti zdržal sa proti proti za
Súhlas s tajnou voľbou členov nových komisií. Po tejto voľbe vypadli mladí a často práve najaktívnejší členovia. schválené
13.12.2012
proti za za za za zdržal sa neprítomný proti za za za zdržal sa za za za zdržal sa zdržal sa za za za za zdržal sa za za zdržal sa
Vyžadovanie 50% spolufinancovania pri poskytovaní dotácií spolkom. schválené
13.10.2011
zdržal sa za za za za za za zdržal sa za za za za za za za za za za za za za za za za
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalému primátorovi M. Adamemu. Za 7 týždňov dovolenky z rokov 2009 a 2010. neschválené
18.2.2011
proti neprítomný proti zdržal sa zdržal sa zdržal sa proti zdržal sa zdržal sa zdržal sa proti zdržal sa zdržal sa proti proti nehlasoval proti zdržal sa proti proti proti proti proti
Kúpa FK Raven pre mesto za 1 euro. schválené
25.7.2013
neprítomný neprítomný za za za neprítomný za za za neprítomný za za za neprítomný za neprítomný za za za neprítomný za neprítomný neprítomný za za
Za mzdu primátora vo výške 1,6-násobku základu (tj. 3635€). Základný plat vo výške cca. 2300€ možno zvýšiť najviac 1,7-násobne. (5 hlasovaní)
60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 50% 40% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 80%
Za odmeny hlavnému kontrolórovi vo výške priemerne 15% ročnej mzdy. Mzdu má cca. 1800€. Každoročne sa mu môže priznať odmena do 30%. (3 hlasovania)
100% 100% 100% 100% 67% 67% 100% 0% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 33%
Za prístup verejnosti na komisie mestského zastupiteľstva a zverejňovanie materiálov z nich. (7 hlasovaní)
100% 33% 0% 0% 14% 57% 0% 86% 29% 29% 14% 57% 29% 29% 14% 100% 43% 0% 14% 14% 29% 100% 14% 29% 43%
Za schválenie úverov. Úvery boli schválené v rámci rozpočtov na roky 2012, 2013 a samostatne na rekonštrukciu futbalového ihriska. (3 hlasovania)
67% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 50% 33% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67%
Za udeľovanie slova občanom na zastupiteľstve. Možnosť vystúpiť k prejednávanému bodu poslanci schvaľujú hlasovaním. (31 dostupných z 36 hlasovaní)
85% 27% 19% 55% 39% 76% 48% 93% 61% 32% 62% 66% 19% 32% 58% 92% 84% 24% 29% 29% 32% 83% 40% 15% 57%